Кафедра правознавства

/Files/images/kafedra_tsivlnogo_prava_ta_protsesu/tzivilnogo_prava.pngКафедра цивільного та господарського права була створена наказом директора Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна» у 2012 році.

Створення кафедри обумовлено гострою необхідністю підвищення якості підготовки фахівців юридичного профілю в галузі цивільного та господарського права, поліпшення якості викладання господарсько- та цивільно-правових дисциплін, зміцнення зв’язків із судами України та правоохоронними органами, налагодження співпраці з органами влади та управління, наділеними цивільною та господарською компетенцією, а також з метою централізації цивільно-правових досліджень у Кіровоградському регіоні.

З самого початку свого існування кафедра в повному обсязі залучена до навчального процесу і науково-дослідної роботи інституту. Навчальні дисципліни, покладені на кафедру, органічно і послідовно відображені в навчальному плані юридичного факультету інституту.

Кафедра має у своєму розпорядженні висококваліфікований викладацький склад: завідувач кафедри, кандидат юридичних наук О.В. Жила; професор, доктор юридичних наук К.Б. Левченко; кандидат юридичних наук, доцент О.А.Троянський; кандидат юридичних наук, доцент І.П. Зеленко; кандидат юридичних наук М.П. Юніна; старший викладач Л.О. Корячко; викладач І.І. Прокопчук.

Кафедра забезпечує викладання таких важливих дисциплін:

· Цивільне право,
· Цивільний процес,
· Трудове право,
· Право інтелектуальної власності,
· Сімейне право,
· Господарське право,
· Господарське процесуальне право,
· Житлове право,
· Міжнародне право,
· Нотаріат України,
· Банківське право.

Викладання зазначених загальних і спеціальних навчальних дисциплін є основою підготовки висококваліфікованих юристів.

Співробітники кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях і міжнародних симпозіумах, у консультуванні працівників правоохоронних органів, у наданні наукових висновків на запити державних органів. Представлені професорсько-викладацьким складом кафедри статті, доповіді, висновки направлені на доктринальне тлумачення актів господарського законодавства, містять конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинних нормативно-правових актів та практики їх застосування у практичній сфері.

Сферою наукових досліджень кафедри є розробка теоретичних і практичних проблем удосконалення цивільного та господарського законодавства, зближення положень законодавства України із законодавством країн Європейського Союзу, адаптація вітчизняного законодавства до вимог міжнародних актів. Співробітники кафедри активно співпрацюють із науково-освітніми установами міст Кіровограда, Одеси, Києва, Запоріжжя, Харкова з питань модернізації цивільного та господарського законодавства України та його науково-практичного вивчення.

Професорсько-викладацький склад

/Files/images/kafedra_tsivlnogo_prava_ta_protsesu/zula.pngЖила Олександр Владиславович – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук.

Народився 30 червня 1984 року в смт. Вільшанка Вільшанського району Кіровоградської області.
У 2005 році закінчив факультет податкової міліції Національної академії державної податкової служби України (м. Ірпінь) за спеціальністю „Правознавство”.
З 2005 року працював на різних посадах УПМ ДПА в Кіровоградській області. З 2009 року працював на кафедрі цивільного права та процесу факультету підготовки фахівців громадської безпеки Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС.
У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 „Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право” на тему „Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішення, діями чи бездіяльністю службових осіб органів ДПС України”.

Сфера наукових інтересів – цивільне право, сімейне право. Має близько 25 опублікованих наукових праць.

/Files/images/kafedra_tsivlnogo_prava_ta_protsesu/Lukyanceva.png Лук’янцева Любов Юріївна - старший викладач.

Закінчила факультет міжнародного права Київського інституту міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2004 році проходила стажування у Сполучених Штатах Америки з питань розвитку демократії та захисту прав людини.
З 2006 року є національним тренером з питань захисту прав людини, механізмів звернення до Європейського Суду з прав людини.
У 2010 році мала навчальний візит до структур Ради Європи.
Є головою Громадської ради при Кіровоградському міськвиконкомі.

Сфера наукових інтересів - міжнародне приватне право, міжнародне публічне право, цивільне право, сімейне право.

/Files/images/kafedra_tsivlnogo_prava_ta_protsesu/troyanskiy.pngТроянський Олександр Анатолійович професор кафедри кандидат юридичних наук, доцент.

Народився 1 червня 1976 року в смт. Вільшанка Вільшанського району Кіровоградської області.
У 1998 році закінчив факультет управління та інформатики Університету внутрішніх справ (м. Харків) за спеціальністю „Правознавство”.
З 1998 року працював на різних посадах УМВС України в Кіровоградській області. З 2002 року працював на посадах начальника відділення, відділу, факультету Кіровоградської філії та Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС.
У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” на тему „Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності правоохоронних органів України (організаційно-правовий аспект)”.

Має 25 опублікованих наукових праць.

/Files/images/kafedra_tsivlnogo_prava_ta_protsesu/tereshenko.pngТерещенко Леся Олександрівна
У 2005 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

У 2010 році прикріплена здобувачем до кафедри теорії та історії держави та права Харківського національного університету внутрішніх справ. Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових вчень за темою «Об’єкти правовідносин за участю органів внутрішніх справ: загальні питання теорії».

Має 8 публікацій.

/Files/images/kafedra_tsivlnogo_prava_ta_protsesu/Tkachenko.png Ткаченко Ірина Миколаївна – старший викладач кафедри правознавства.

У 2005 році закінчила Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого. З 2005 по 2008 роки працювала в органах прокуратури. У 2013 році закінчила аспірантуру Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

З 2008 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини.

Є автором понад 20 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників з кримінального права для студентів юридичних факультетів, брала участь у наукових семінарах.

Сфера наукових інтересів - кримінальне право, криміналістика, кримінологія.

/Files/images/kafedra_tsivlnogo_prava_ta_protsesu/Rotar.png Ротар Наталія Михайлівна – старший викладач.

У 2008 році з відзнакою закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»» за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – спеціаліст-юрист.

Проблема дослідження: Методичні можливості використання мультимедійних засобів навчання (мультимедійних підручників) у процесі викладання навчальних дисциплін студентам різних спеціальностей.

Автор 5 науково-методичних праць.

Кiлькiсть переглядiв: 419

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.