Кафедра видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності

Видавничу справу та редагування, документознавство та інформаційну діяльність вважають найцікавішими спеціальностями на сучасному ринку праці. Їхня підготовка здійснюється на кафедрі видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності. Кафедра є випусковою для спеціальностей «Видавнича справа і редагування» за напрямом «Журналістика» та «Документознавство та інформаційна діяльність» і забезпечує підготовку фахівців за такими освітніми рівнями: бакалавр (4 роки), спеціаліст (5 років).

До складу кафедри входять висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід підготовки спеціалістів.

Професорсько-викладацький склад

/Files/images/kafedra_vidavnicho_spravi_ta_redaguvannya_porvnyalno-storichnogo_movoznavstva/kravchenko.gif

Кравченко Олена Вікторівна завідувач кафедри, кандидат філологічних наук.

У 2004 році закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література», магістратуру КДПУ ім. В. Винниченка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

Закінчила аспірантуру при КДПУ ім. В. Винниченка, у 2009 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Мовно-філософські аспекти вербалізації часу і простору в історичних романах Павла Загребельного».

Із 2004 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини (2004-2005 роки – на посаді викладача, 2005-2009 роки – на посаді старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 2009-2011 роки – на посаді заступника директора з міжнародних зв’язків, із 2012 року – на посаді начальника відділу науки, міжнародних зв’язків та за суміщенням – доцента кафедри видавничої справи та редагування. Із 2013 року очолює кафедру видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності

Є автором понад 40 одноосібних публікацій, навчально-методичних посібників з англійської мови для студентів немовних факультетів, співавтором монографії, брала участь у наукових семінарах (Україна, Польща, Болгарія, Російська Федерація).

Наукові інтереси: лінгвосинергетика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, лінгвоконцептологія, теорія дискурсу.

/Files/images/kafedra_vidavnicho_spravi_ta_redaguvannya_porvnyalno-storichnogo_movoznavstva/Lebid.png Лебідь Марія Василівна – старший викладач кафедри.

У 1976 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету. Після закінчення університету працювала кореспондентом-організатором Ульянівського районного радіо Кіровоградської області.

Із 1980 року до цього часу працює в Кіровоградській обласній державній телерадіокомпанії, останнім часом – заступником головного редактора, директором ТО «Радіо Скіфія-Центр».

У 2008 році було обрано головою Громадської ради при обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

У 2009 році Марії Лебідь за вагомий особистий внесок у справу консолідації українського суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової держави та з нагоди Дня Соборності України присвоєно почесне звання Заслужений журналіст України.

У Кіровоградському інституті розвитку людини викладає дисципліни журналістського та редакторського циклу.

Наукові інтереси: теорії комунікацій у журналістиці.

/Files/images/kafedra_vidavnicho_spravi_ta_redaguvannya_porvnyalno-storichnogo_movoznavstva/mulnichenko.pngМильніченко Наталя Олександрівна старший викладач.

У 2002 р. закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, здобувши спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література». Паралельно з навчанням на 5 курсі філологічного факультету з 2001 р. навчалася у магістратурі КДПУ імені Володимира Винниченка, яку закінчила у 2002 році, отримавши фах «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література», здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

Із 2002 р. працює в Кіровоградському інституті розвитку людини на посадах викладача і старшого викладача. У 2007 р. закінчила аспірантуру при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Українська література». У 2012 р. їй присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Наукові інтереси: українська історична проза.

/Files/images/kafedra_vidavnicho_spravi_ta_redaguvannya_porvnyalno-storichnogo_movoznavstva/Alekseenko.pngАлексеєнко Олена Володимирівна – старший викладач.

У 1997 році закінчила Кіровоградський державний університет ім. В. Винниченка за спеціальністю «Вчитель російської мови та літератури».

На сьогодні працює в Кіровоградському інституті розвитку людини «Україна» старшим викладачем кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності.

Викладає дисципліни документознавчого та комунікативного циклу.

Також працює над дисертаційним дослідженням за темою «Комунікативний вимір корпоративної культури в системі вищої освіти», керівник доктор ф.н., професор Ломачинська І.М.

Постійно бере участь у педагогічних наукових конференціях, готує студентів із профільних олімпіад. Займала посади завідувача лабораторії «Видавничий центр» та заступника завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Наукові інтереси: комунікативна естетика, інформаційна діяльність, документознавство.

/Files/images/kafedra_vidavnicho_spravi_ta_redaguvannya_porvnyalno-storichnogo_movoznavstva/Tereshenko.pngТерещенко Анастасія Вікторівна – старший викладач кафедри.

У 2009 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» та здобула кваліфікацію документознавця, менеджера органів державної влади та управління.

Із 2006 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини (2006 –2007 р.р. –на посаді лаборанта заочного відділу, 2007-2011р.р. –на посаді лаборанта юридичного факультету, 2011-2013 р.р. –на посаді асистента викладача кафедри документознавства та інформаційної діяльності, 2011-2012 р.р. – на посаді інспектора аналітичного відділу, 2012-2013 р.р. –на посаді фахівця навчально-методичного відділу, 2013 р. – до цього часу – на посаді старшого викладача кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності, а також на посаді провідного фахівця навчально-методичного відділу.

Є автором понад 10 одноосібних публікацій, брала учать у наукових конференціях (Україна, Білорусь).

Наукові інтереси: кінофотофонодокументи, актуальні проблеми сучасного музеєзнавства, природа знаку в документознавчих теоріях.

/Files/images/kafedra_vidavnicho_spravi_ta_redaguvannya_porvnyalno-storichnogo_movoznavstva/Ulichev.pngУлічев Олександр Сергійович –спеціаліст 1 категорії, старший викладач.

Закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, вчитель математики та основ інформатики.

Наукові інтереси: програмування.

.

.

.

/Files/images/kafedra_vidavnicho_spravi_ta_redaguvannya_porvnyalno-storichnogo_movoznavstva/Bondar.pngБондар Галина Григорівна – старший викладач кафедри.

У 1995 році закінчила повний курс факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. В. Винниченка, отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Німецька та англійська мови». Після закінчення інституту було присвоєно кваліфікацію вчителя німецької та англійської мов. З серпня 1995 року до серпня 2001 року працювала асистентом кафедри германської філології Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка на факультеті іноземних мов. З вересня 2002 року до вересня 2006 року – викладач німецької мови, а з вересня 2006 року до серпня 2007 року – декан підготовчого відділення Кіровоградської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З вересня 2007 року до серпня 2014 року працювала викладачем німецької та англійської мов кафедри германської філології ПВНЗ «Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна Академія» м. Кіровоград. З вересня 2014 року працює в Кіровоградському інституті розвитку людини на посаді старшого викладача кафедри видавничої справи, документознавства та інформаційної діяльності.

Є автором понад 15 публікацій, навчально-методичних посібників з англійської та німецької мов для студентів мовних і немовних факультетів, брала участь у наукових семінарах та науково-практичих конференціях.

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, теорія дискурсу.

/Files/images/kafedra_vidavnicho_spravi_ta_redaguvannya_porvnyalno-storichnogo_movoznavstva/Gerc.pngГерц Ольга Олексіївна – старший викладач кафедри.

У 2007 році закінчила психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка за спеціальністю «Початкове навчання, англійська мова». У 2007-2008 роках працювала вчителем англійської мови у Витязівській ЗОШ. На посаді старшого викладача Кіровоградського інституту розвитку людини працює з 2014 року.

Наукові інтереси: методика викладання англійської мови.

.

.

Кафедра постійно працює над підвищенням власного наукового та методичного потенціалу. Результатом цього є участь у закордонних, міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, підготовка та друк статей в авторитетних наукових виданнях, проведення науково-методичних семінарів з питань методики викладання у вищій школі. Наукова тема кафедри: «Сучасні технології породження тексту в медіапросторі».

На кафедрі діє студентський науковий гурток «Медіа», основною метою якого є розвиток талановитої молоді у вивченні питань, пов’язаних з теорією і практикою журналістики та інформаційної діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 402

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.