Науково-дослідна робота Кіровоградського інституту розвитку людини протягом 2011-2012 навчального року

Науково-дослідна діяльність Кіровоградського інституту розвитку людини спрямовувалася на розробку та впровадження в навчальний процес сучасних методів і технологій навчання, виховання та адаптацію людей в інтегрованому освітньому середовищі, на забезпечення побудови громадянського суспільства, культурного розвитку, актуальних питань розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення сталого економічного розвитку України в умовах трансформації суспільства.

Теми наукових досліджень визначають:

 • розвиток та удосконалення системи технологій навчання для людей із особливими потребами;
 • сучасні проблеми та перспективи розвитку правової системи суспільства;
 • відродження національної духовності молодого покоління в умовах глобалізації;
 • освоєння культурного середовища Кіровоградського регіону та програму культурного саморозвитку особистості;
 • оздоровчу програму профілактики вірусних захворювань студентів;
 • впровадження мультимедійних підручників у навчальний процес;
 • сучасні економічні перспективи Кіровоградського регіону.

Таким чином, тематичний план наукових досліджень (без дисертаційних досліджень викладачів інституту) налічував 5 проблем.
Усі досліджувані теми завершені і тією чи іншою мірою впроваджені в діяльність КІРоЛ.
У 2011-2012 н.р. 36 викладачів займалися науково-дослідною роботою.

У 2011 році в інституті започатковано проведення щоквартальних круглих столів за участю представників органів влади, науковців, психологів, філософів, богословів, громадських діячів та журналістів, під час яких аналізується світогляд, філософія молоді, чинники, що впливають на молодіжне середовище, обговорюються шляхи подолання негативних проявів. Особливою цінністю таких круглих столів є студентські відчуття: «Мене почули», «Мою думку поважають». Ця робота продовжиться надалі під керівництвом к.ф.н. Ігнатьєва В.А.

В інституті створена цілісна система підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів. У квітні поточного навчального року старший викладач Демидюк С.М. захистив кандидатську дисертацію із проблеми економічного регулювання в лісовому господарстві. Черненко О.В. склав кандидатський мінімум та розпочав роботу над дисертацією з проблем педагогіки. Готуються цього року вступити до аспірантури в різних галузях науки: права, економіки, філології, історії ст.викл. Дергачов О.В., ст. викл. Нестеренко О.С., завідувач методичним кабінетом, Книжник О.В., завідувач лабораторії Глоба С.М.

Кіровоградський інститут порушив питання перед регіональною експертною освітньою радою про відкриття нових освітньо-кваліфікаційних рівнів існуючих спеціальностей та відкриття нових. Всі 16 клопотань були підтримані і задоволені, листи Кіровоградської облдержадміністрації підготовлені. Йде процес отримання ліцензій МОНМС України.

Крім того, в Кіровограді у квітні відкрито Центральноукраїнський юридичний коледж Університету «Україна». Йде комплектація відповідними фаховими кадрами.

У квітні пройшла атестація педагогічних кадрів. Кращі викладачі отримали вищу категорію і будуть рекомендовані для роботи в Центральноукраїнському коледжі. Частині викладачів рекомендовано підвищити педагогічну кваліфікацію в обласному навчальному закладі післядипломної педагогічної освіти.

У КІРоЛ підвищення кваліфікації здійснюється за такими формами:

 • навчання в заочній аспірантурі;
 • підготовка та захист дисертації з метою здобуття наукового ступеня;
 • виконання НДР, участь у розробці, рецензуванні підручників, навчальних посібників та програм;
 • вивчення, узагальнення та впровадження в навчально-методичну роботу передового досвіду, ефективних форм та методів навчання;
 • підготовка наукових доповідей, тез, статей із питань навчання студентів, їхнє обговорення, а також участь у методичній роботі кафедри та інституту;
 • участь у науково-практичних конференціях, науково-методичних семінарах, круглих столах різного рівня.

Друковані праці викладачів КІРоЛ «Україна» у 2011-2012 н.р.:

 • монографія Ігнатьєва Віталія Аркадійовича «Націософія: соціально-філософський аналіз» (166 стор., Кіровоград, КІРоЛ, 2011 р.);
 • розроблено підручників, посібників, методичних матеріалів, словників, практикумів та рекомендацій — 23, конспектів лекцій — 7. У тому числі конспект лекцій в.о. доц., к. наук з державного управління Тимофієва В.Г. «Основи управління та менеджменту в фізичному вихованні та спорті.» та конспект лекцій ст. викл. Черненка О.В. «Менеджмент здоров’я» зайняли відповідно третє та друге місця у конкурсі Університету «Україна» на кращу монографію, підручник, посібник тощо у 2012 році.

Участь викладачів, студентів у роботі конференцій різних рівнів:

 • міжнародних — 38, у т.ч. зарубіжних — 21;
 • всеукраїнських — 132, опубліковано статей — 134.

На базі Кіровоградського інституту розвитку людини проведено 4 науково-практичні конференції.

Кіровоградський інститут розвитку людини зі своїми темами наскрізних досліджень включився у дослідження проблем, що входять до програми комплексного розвитку території області «Центральний регіон», ініційованої Кіровоградськими обласною державною адміністрацією та обласною радою.

/Files/images/1 (2).gif

21 жовтня 2011 року була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Центральний регіон». У рамках конференції працювало 4 секції:

 • Сучасні економічні перспективи в умовах сталого розвитку;
 • Правова система суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку;
 • Проблеми та реалії інформаційного суспільства в умовах глобалізації;
 • Проблеми фізичного здоров’я фахівця ХХІ століття.

У роботі конференції взяли участь 65 учасників, у т.ч. 4 доктори наук, 12 кандидатів наук, 10 аспірантів, 9 викладачів інституту, 24 студенти, 1 представник партнерського ВНЗ — Московської академії економіки і права, 1 представник Університету «Україна».

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ століття» проходила 09.12.2011 р. У ній взяли участь 37 осіб, у т.ч. 4 доктори наук, 8 кандидатів наук, 4 аспіранти, 9 викладачів інституту, 12 студентів. Свою статтю надіслала Скопицька Т.А., методист науково-методичного центру Ленінградського обласного інституту розвитку освіти, та Доценко Н.В., доцент Ставропольського крайового інституту розвитку освіти і підвищення кваліфікації працівників освіти.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного суспільства» жваво проходила 24.02.2012 р. У ній взяли участь більше 30 учасників. Опубліковано 25 статей, а 14 кращих студентських повідомлень і статей конференції були рекомендовані для участі у ІХ Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Серед них Бачу Андрій (П-2д); Богатирьов Максим (ВС-3д); Гула Юлія (П-3д4); Клименко Світлана (П-2д); Маковецька Катерина (Д-4д); Мальована Олена (Ф-3д); Мусієнко Ольга (ВС-3д); Пруднікова Інна (Д-4д); Худавердян Едгар (П-3д); Шевчук Вікторія (П-3д); Шуліка Тетяна (П-3д); Шупрудько Катерина (П-3д) та інші.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовність українства ХХІ століття» відбулась 04.04.2012 р. У ній взяли участь 42 учасника, в т.ч. 2 доктори наук, 6 кандидатів наук, 6 аспірантів, 5 викладачів інституту, 18 студентів, 3 учасники з Польщі.

./Files/images/nayk_diyal (2).png/Files/images/nayk_diyal (1).png

Конференцію відкрив привітальним словом директор Кіровоградського інституту розвитку людини, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Валерій Петрович Пєтков. Під час пленарної частини прозвучали привітання від Єпископа Кіровоградского і Новомиргородського Іоасафа, Архимандрита Боголепа, представників державних структур та бізнесу, виступи науковців у різких галузях знань.

Важливим етапом у розвитку інституту стало урочисте підписання Меморандуму про порозуміння між Кіровоградським інститутом розвитку людини та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні, яке відбулося під час пленарного засідання конференції.

Під час секційних засідань основна увага була приділена таким питанням:

 • Проблема пошуку шляхів подальшого формування філософської та культурологічної основи української національної ідеї;
 • Історико-культурні та філолого-народознавчі проблеми духовності українського народу;
 • Духовно-моральні і християнсько-етичні здобутки класиків літератури;
 • Правові та соціальні підходи взаємодії держави і суспільства в питаннях виховання патріотизму молоді;
 • Соціально-економічні та екологічні аспекти виховання і професійного становлення молоді в сучасному суспільстві;
 • Фізична культура, спорт та здоров’я як складова духовності нації;
 • Виховання особистості у світлі традиційної і сучасної культури.

Окрім дослідників, які вже мають досягнення в царині науки, в конференції взяли участь студенти інституту. Незважаючи на юний вік доповідачів та те, що вони роблять лише перші кроки в науку, їхні виступи відзначалися змістовністю, послідовністю та аргументованістю висунутих тез. За матеріалами проведених конференцій опубліковано 4 збірники.

Студенти і викладачі Кіровоградського інституту взяли активну участь у Всеукраїнській конференції 2012 року «Молодь: освіта, наука, духовність»: 14 осіб виступили на секціях і більше 25 осіб підготували статті для наукового збірника.

Для науково-дослідної діяльності (НДД) Кіровоградського інституту розвитку людини характерним є єдність цілей і напрямів навчальної, наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів наукової роботи студентів, що реалізуються в навчальному процесі та поза навчальний час. Це забезпечує їхню участь у науковій діяльності протягом усього періоду навчання, тісно пов’язану як із навчанням за спеціальністю під час роботи в навчальних лабораторіях, так і з НДД, що проводиться підрозділами ВНЗ, активною громадською діяльністю. НДД студентів диференціюється залежно від курсу навчання та спеціальності.

У КІРоЛ науково-дослідницькій роботі студентів передує спеціальний навчальний курс з основ організації та методики проведення наукових досліджень та бібліографічної діяльності.

НДД студентів здійснюється за трьома основними напрямами:

 • науково-дослідницька робота, що є невід’ємним елементом навчального процесу і входить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм як обов’язкова для всіх студентів. Такий вид роботи здійснюється на базі навчальних лабораторій. Їх у Кіровоградському інституті 4: лабораторії спеціальностей «Здоров’я людини», «Видавнича справа та редагування», «Правознавство», «Сучасні методи управління».

У межах діяльності лабораторії «Здоров’я людини» з 2010 р. реалізується Оздоровча програма з профілактики вірусних захворювань студентів.

На базі навчально-практичної лабораторії спеціальності «Правознавство» протягом року діє студентський навчально-науковий виробничий підрозділ «Юридична клініка», виходить підписне видання «Правовий порадник».

У лабораторії спеціальності «Видавнича справа та редагування» на заміну зібраним колекціям у минулих роках, які час від часу в якості виставок оприлюднюються — колекція автографів (на книжках кіровоградських поетів та письменників, видатних політиків, акторів і таке інше), колекція друкованих ЗМІ (газети та журнали Кіровоградської області та її районів, всеукраїнські видання, видання РФ, іноземні, раритетні), колекція екслібрисів, колекція матеріалів краєзнавчого характеру, почали редагувати збірники науково-практичних конференцій, творчі роботи слухачів Вищої народної школи. Почали збиратися в лабораторії також колекції поштових листівок, календарів та кишенькових календарів, друкованої продукції релігійного змісту, рекламної продукції та словників і довідників, які потрібно мати в редакціях.

Одним із напрямків діяльності лабораторії «Сучасні методи управління» є створення інститутської інформаційної мережі «Хмаринка», яка представляє всеосяжний вільний інформаційно-комунікаційний простір, що охоплює весь інститут і слугує інтегрованим інформаційним середовищем, через яке здійснюється доступ користувачів з будь-якого підрозділу інституту до постійно оновлюваних інформаційних ресурсів загальноінститутського документно-інформаційного центру, який функціонує на основі інтернет-серверу.

 • науково-дослідницька робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах СНТ: у Кіровоградському інституті розвитку людини діє Наукова асоціація студентів і аспірантів (далі — НАСА), первинні осередки якої становлять наукові гуртки. Наукові гуртки являють собою творчі колективи аспірантів і студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення науки і науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу працю аспірантів і студентів у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання. У Кіровоградському інституті розвитку людини діють 4 наукові гуртки: «Реабілітолог», «Правознавець», «Економіст» та «Ерудит». До гурткової роботи залучено 73 особи. Дослідження, що здійснюють члени наукових гуртків, мають тісний зв’язок із практичною діяльністю за обраним фахом. Керівництво гуртками здійснюють як молоді викладачі, аспіранти, так і досвідчені викладачі, які отримують за це додаткову плату. За результатами діяльності видаються буклети, що містять рекомендації по профілактиці різних видів правопорушень, керівництво для практичних психологів по роботі з дітьми, хворими на церебральний параліч, а кращі гуртківці отримують заохочувальні нагороди: квитки на концерти, путівки на екскурсії. Апробація результатів дослідження постійно відбувається на різного рівня науково-організаційних заходах: конференціях, конкурсах та ін.

За 2011-2012 н.р. опубліковано 83 студентські статті та 18 тез доповідей. У рамках наскрізної тематики НДР студентів «Регулювання ринку праці та зайнятості інвалідів у регіоні» і «Соціально-правовий захист людей із фізичними вадами» були підготовлені курсові роботи, реферати, наукові дослідження, результати яких висвітлено в доповідях на конференціях, семінарах, круглих столах та надрукованих статтях.

Розроблено і подано у січні 2012 році на конкурс до USIAD 2 проекти — «Кіровоград — соціальне місто» та «Центр реабілітації». У квітні 2012 р. підписано Меморандум між керівництвом інституту та регіональним представництвом ПРООН «Економічний розвиток, орієнтований на громаду» Така співпраця дозволить студентам набути практику дій у громадянському суспільстві, навчитись готувати економічні проекти для невеликих міст, розширить базу практики та працевлаштування наших студентів.

У наступному 2012-2013 н.р. науково-педагогічний колектив Кіровоградського інституту розвитку людини планує активізувати роботу в напрямку організації діяльності наукової школи, розробки проектів на отримання фінансування та співпраці з установами Національної академії наук України.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень на 2015-2017 р.р.

№ з/п Тематика НДР Структурний підрозділ Керівники, виконавці Термін виконання
І. ЮРИДИЧНІ НАУКИ
1 Актуальні проблеми державотворення в Україні: питання загальної теорії кафедра правознавства Керівник: Жила О.В., к.ю.н. Виконавці: Троянський О.А., к.ю.н., професор, Лук’янцева Л.Ю., ст.викладач, Терещенко Л.О., ст.викладач, Ткаченко І.М., ст.викладач, Мороз С.С., ст.викладач, Морозова О.Л., ст.викладач 2014-2017
2 Об’єкти правовідносин за участю органів внутрішніх справ: питання загальної теорії кафедра правознавства Терещенко Л.О., ст.викладач, здобувач 2012-2016
3 Правоохоронна функція Української держави та юридичної відповідальності: аспекти співвідношення кафедра правознавства Ткаченко І.М., ст.викладач, здобувач 2014-2017
4 Особливості актів правозастосування у кримінальному судочинстві в механізмі правового регулювання України кафедра правознавства Логвиненко О.І., к.ю.н., доцент, аспірант Мороз С.С. 2012-2016
ІІ. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
5 Організаційно-економічний механізм забезпечення комплексного розвитку підприємства кафедра фінансів, менеджменту та адміністрування Керівник: Гуцалюк О.М., к.е.н., доцент. Виконавці: Черненко О.В., ст.викладач, Остапенко О.В., ст.викладач, Соменко О.О., ст.викладач 2015-2017
6 Регіональна система розселення і збалансований розвиток регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області) кафедра соціально-економічних дисциплін Бабич О.В., ст.викладач, аспірант 2014-2017
ІІІ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
3.1. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
7 Відбір і орієнтація юних легкоатлетів-бігунів 9-11 років на етапі початкової підготовки кафедра здоров’я людини, фізичного виховання і спорту Керівник: Миценко Є.В., к.н. з фіз.вих. і с. Виконавці: студенти напряму підготовки «Здоров’я людини» денної форми навчання Шаповалова О., Шрамко К., Шуба В., Кошеленко О. 2014-2017 р.р.
IV. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
4.1. ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
4.1.1. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
8 Гігієнічна оцінка харчування студентів, формування раціонів харчування кафедра здоров’я людини, фізичного виховання і спорту Керівник: Колос О.Ю., к.х.н. Виконавці: Шевчук О.М., к.мед.н., Французан Т.В., асистент викладача 2014-2019
V. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
9 Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій кафедра фінансів, менеджменту та адміністрування Черненко О.В., ст.викладач, аспірант 2012-2015
10 Система Sage як засіб пізнавальної активності майбутніх учителів математики кафедра фінансів, менеджменту та адміністрування Соменко О.О., ст.викладач, аспірант 2014-2017
VІ. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
6.1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ
11 Актуальні питання сучасних видавничої справи, редагування та документознавства кафедра видавничої справи, редагування та документознавства Керівник: Кравченко О.В., к.філол.н., Виконавці: Мильніченко Н.О., ст. викладач, Алексеєнко О.В., ст. викладач, Терещенко А.В., ст. викладач, Улічев О.С. 2015-2017

ПЛАН

проведення науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів на 2015 рік

Тема конференції Місто та термін проведення Кількість учасників Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу Тип заходу
Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ століття м. Кіровоград, 11 грудня 100 Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Міжнародний науково-дослідний інститут проблем людини в авіації і космонавтиці, Міжнародний науково-дослідний інститут екології, Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського міжнародна конференціїя
Актуальні проблеми розвитку сучасного суспільства м. Кіровоград, 5 березня 100 Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України всеукраїнська конференція
Духовність українства ХХІ століття м. Кіровоград, 23 квітня 100 Міністерство освіти і науки України, НАПН України, Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського всеукраїнська конференція
Глобалізація в Україні та світі м. Кіровоград, 20 листопада 100 Міністерство освіти і науки України, НАПН України, Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського всеукраїнська конференція
Центральний регіон м. Кіровоград, 20 листопада 100 Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського всеукраїнська конференція
Кiлькiсть переглядiв: 481

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.